Välkommen till den första sjurävarsjakten på länge! – Tisdag 27 augusti 2019

Att tänka på: Som vi är vana, sänder varje räv en minut i taget, så ett sändningspass blir sju minuter långt.

Samling: Lilla parkeringen norr om Pixbovägen i östra Mölndal. Vid P i kartklippet nedan. OBS! Ingen markering om parkering finns längs vägkanten. Var uppmärksam.

Karta: Östra Göteland. Skala 1:7500.

Terräng: Begränsat område: ca: 400/800m x 1400m. Normal kupering. Rikt stignät.

Papper: A4, extravitt, 120 g/m2.

Tider: Samling 18.00. Start 18.28. Rävstart 18.30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s