DM lördagen 14 sept kl 14

Härmed inbjuds till DM i radioorientering!


Tid: Lördagen 14 sept, samling 14:00, start 14:28

Plats: Partille, Korsningen Lexbydalsvägen/Surketjärnsvägen. 57.7734, 12.1298(Samåk gärna – parkeringsplatsen är liten.)

Tävlingstyp: 80 m med skärmar

Telefon till tävlingssekretariatet: 076 119 1452

Observera att tävlingen inte går den 15 sept som det står i GRJ-kalendern och på hemsidan! Observera även klockslaget, samling 14:00. Alla de mest aktiva deltagarna är tillfrågade och har uttryckt sig positiva eller neutrala till ändringen. Tack för det!

Det finns olika uppfattningar om att tävla med eller utan skärmar. De flesta som uttryckte en åsikt i frågan vill ha skärmar, och då blir det så den här gången.

Däremot blir det ingen målräv, som det är på internationella tävlingar. Det har föreslagits att införa detta även hos GRJ. Jag är visserligen positiv till att pröva, men jag tycker inte att DM är rätt tillfälle.


Välkomna!
Hälsningar Erik