Calendar

ICAL, HTML

Samling kl. 18:00 där annat ej anges (start 18:28).
Startavgift 20:- plus karta till självkostnadspris. Tag med penna, kompass och visselpipa. Pejlmottagare finns till utlåning.
Vid nattorientering tag med även lampa och reservlyse. Introduktion/demo för intresserade vid ALLA tävlingar.
Vi ser gärna nya deltagare vid våra tävlingar. För mer info om radio-pejlorientering i Sverige se www.pejla.se.
Vi har också en egen hemsida: www.svenskalag.se/grj och ardfgrj.wordpress.com
Jägmästare är Robert Petersson, SM6GHS, Kikåsgatan 11, 431 64 Mölndal, 031-270113, 070 9164005
E-post: rnopetersson@gmail.com, robert.petersson@ruag.com
Väl mött! /Robert

Calendar 2020

Calendar 2019

Calendar 2018

Calendar 2017