GRJ och SSA inbjuder till SM 144 MHz och nationell radio-orientering N3 Rävgården, Rävlanda (!) 9–10 juni 2018

 

Göteborgs Rävjägare (GRJ) och SSA inbjuder till

SSAGRJ-logoSM 144 MHz och nationell radioorientering N3

Rävgården, Rävlanda (!) 9–10 juni 2018

Arrangemanget består av två tävlingar, på 3.5 resp. 144 MHz. De ger kvalificeringspoäng till det svenska laget vid VM 2018 i Sydkorea och tävlingsformatet liknar det som används vid internationella tävlingar.

Lördag 9 juni 2018: N3 3.5 MHz

Rävgården, Rävlanda. Exakt samlingsplats meddelas i nästa utskick.
15:00 Samling och information
15:50 Avgång till startplatsen
16:30 Start för första startgrupp

Söndag 10 juni 2018: SM och N3 144 MHz

Södra Alingsås. Exakt samlingsplats meddelas i nästa utskick.
8:45 Samling och information
9:00 Avgång till startplatsen
9:30 Start för första startgrupp
ca 13:00 Avslutning och prisutdelning i SM 144 MHz vid Hjortgården

Tävling:

 • Klasser D21, H20, H21, H40, H50, H60, H70

 • 5 kontroller för D21 och H20–50, 4 kontroller för H60–70

 • Individuell start var 5e minut med högst två från varje klass

 • Lottad startordning

 • Gemensam startkorridor

 • Maxtid 120 minuter

 • Tidtagning vid på kartan markerat mål

 • Minsta avstånd start–kontroll 750 m, kontroll–kontroll 400 m, kontroll–mål 400 m

 • Banlängd för 5 kontroller ca 6–7 km (lördag) och ca 5 km (söndag)

 • Kontroller markeras med liten skärm (15 cm)

 • Stämpling med SportIdent

 • Frekvenser 3,579 resp. 144,800 MHz.

 • Mottagare skall vara avstängda när man lämnar samlingsplatsen och läggas på anvisad plats vid start. Man får sätta på mottagaren när starten går men inte börja pejla förrän vid slutet av startkorridoren.

Karta:

 • Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m

 • Uppdaterad 2017 (lördag) och 2016 (söndag)

 • Format större än A4 (lördag, exakt storlek anges i nästa utskick) och A4 (söndag)

 • Kuperad skog med några stigar och en del grönområden och mossar (lördag). Medelkuperad skog med ganska stort inslag av stigar och några vägar (söndag).

Boende: Bokas av deltagarna själva. Här följer några förslag. Campingarna har även enklare stugor att hyra ut:

Måltider: Dricka och snacks vid målgång, för övrigt inga gemensamma måltider

Dusch: I Hjortgården på söndag

Banläggare och jury: Erik Sandwall och Erik Agrell

Kostnad: 150 kr för båda tävlingarna, betalas kontant vid samlingen eller med Swish till 0761191452

Anmälan: Senast 3 juni till Erik.Sandwall@autoliv.com eller 0733-614742. Ange namn, klubb och klass (eller ålder). Ange även SportIdent-nummer de som har, eller behov av att låna.

Välkomna!
Erik och Erik, GRJ

PDF: Inbjudan N3 2018 GRJ