Inbjudan till extra GRJ-jakt 9 juni

Hej GRJ!

På lördag lägger jag en GRJ-jakt i Rävlanda på 80m. Det är ett samarrangemang med N3, med samma samlingsplats och delvis samma rävar, men med modifierad tävlingsform för dem som tycker att N3 är för seriös (lång bana, startgrupper, målplats, avgift…). Den enda väsentliga skillnaden mot vanliga GRJ-jakter är att deltagare bara behöver stämpla 4 av de 5 rävarna (valfritt vilka), så att banlängden blir som den brukar för oss.

Mer specifikt gäller följande för GRJ-jakten:
– Samling från 15:30 lördag 9 juni
– Plats: Rävgården, Rävlanda (!), Smedstorp 420. Följ skyltning “RPO” från Rävgårdens infart 57.6371 12.4862.
– Ingår i GRJs poängserie
– Normal startavgift, 20 kr + kartkostnad
– Gemensam start 16:20, inga startkorridorer
– Tidtagning vid 4e räv, ingen målstämpling
– Stämpling valfritt med GRJ-plugg eller Sportident
– Ingen obligatorisk föranmälan

GRJare är självklart välkomna att delta i N3 också, och i så fall gäller föranmälan enligt mejl från Erik Sandwall 23 maj. Även GRJare som deltar i N3 får GRJ-poäng, som då beräknas på tiden vid deltagarens 4e räv.

Väl mött!

Erik