Results of Brudaremossen 2018-05-29

map_ingvar_brunemossen_marked.pngIngvar

Some notes from Erik S:
Av en slump tog jag bästa vägval. Jag hade egentligen velat ta 3:an före 2:an, eftersom mina pejlingar pekade på att den låg rakt söder om 2:an. Så när jag behövde springa längre och längre bort efter 3:an så var jag lite arg på min dåliga pejling.

Du är ju lurig, det vet jag, så att 4:an låg under plastlådan mitt på gräsmattan, det listade jag snabbt ut. Och den slängda rävpåsen vid ett annat träd gick jag inte på..Men vid 2:an kom jag uppifrån berget (söder ifrån) och fick jättekonstiga pejlingar nästan utan minimum när jag var nära. Jag tänkte att du hade lagt en dipol på marken (alltså en antenntråd åt en hållet och bara en jordtråd åt andra hållet, båda på marken), så jag beredde mig på att lägga många pass där och gå på maximum. Jag sprang ut på asfalten, men när den kom igång i nästa pass så fick jag jättetydliga pejlingar från det hållet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s